Regulaminy

REGULAMIN XI KONKURSU WIEDZY LOTNICZEJ „LATAJĄCA MIOTŁA BABY JAGI” 

1. Celem konkursu „Latająca Miotła Baby Jagi” jest propagowanie i poszerzanie wiedzy lotniczej wśród młodzieży. 

2. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów wszystkich szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczących się w zawodach i specjalnościach lotniczych (technik mechanik lotniczy, technik awionik, technik eksploatacji portów i terminali, technik lotniskowych służb operacyjnych). 

 3. Organizatorem konkursu jest Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu i Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych. 

4. Każda startująca w konkursie szkoła może wystawić co najwyżej dwie trzyosobowe drużyny. 

5. Konkurs rozpocznie się  8 marca 2024 roku o godzinie 9.30 w Auli Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej-Curie przy ul. Józefczaka 39. 

6. Przewodniczącym jury będzie przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pozostałymi członkami jury będą nauczyciele i opiekunowie poszczególnych drużyn szkolnych. 

7. Uczniowie na pytania konkursowe będą odpowiadać w formie pisemnej i ustnej. 

8. Propozycje pytań opiekunowie grup składają do organizatora do 12 lutego 2024 r.  Do każdej z dziedzin należy przygotować 16 pytań wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Propozycje pytań zostaną przesłane do ULC, gdzie po ich weryfikacji zostaną wybrane pytania konkursowe i w zapieczętowanej kopercie zostaną dostarczone organizatorom w dniu rozpoczęcia konkursu. 

9. Pytania konkursowe będą dotyczyły następujących dziedzin wiedzy lotniczej: 

  • Historia lotnictwa, 
  • Aerodynamika i mechanika lotu, 
  • Prawo lotnicze i ruch lotniczy, 
  • Meteorologia, 
  • Nawigacja lotnicza, 
  • Budowa konstrukcji lotniczych, 
  • Napędy lotnicze, 
  • Frazeologia lotnicza w języku angielskim, 
  • Rozpoznawanie statków powietrznych i ich elementów ze zdjęć. 
  • Bezzałogowe statki powietrzne –kategoria otwarta. 

10. Opiekunowie zgłaszają do konkursu szkoły u organizatora do 31 stycznia 2024 r

REGULAMIN PRZECHODNIEJ STATUETKI BABY JAGI

1. Rada Rodziców Technikum nr 4 im M. Skłodowskiej-Curie ufundowała statuetkę BABY JAGI LECĄCEJ NA MIOTLE na Konkurs Wiedzy Lotniczej ”Latająca Miotła Baby Jagi”. 

 2. Statuetka jest nagrodą przejściową. 

3. Statuetka jest przyznawana zwycięskiej w konkursie szkole. 

4. Decyzję o przyznaniu statuetki przyznaje jury konkursu. Przewodniczącym jury w konkursie będzie przedstawiciel Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Pozostałymi członkami jury konkursu będą nauczyciele-opiekunowie poszczególnych drużyn szkolnych.  

5. Zwycięska drużyna (szkoła) przechowuje statuetkę do następnego konkursu. 

6. W dniu następnego konkursu statuetka przekazywana jest organizatorowi. 

7. Za organizatorów konkursu uważa się Technikum nr 4 im M. Skłodowskiej-Curie w Bytomiu ul Katowicka 35 i Stowarzyszenie Technicznych Szkół Lotniczych w Warszawie ul Gładka 9. 

Scroll to Top