Rejestracja w Konkursie

Nazwa Szkoły
Adres Szkoły
Imię nazwisko opiekuna/ opiekunów
Telefon kontaktowy do opiekuna
Email do kontaktu
Uczestnik 1 – Drużyna 1
Uczestnik 2 – Drużyna 1
Uczestnik 3 – Drużyna 1
Uczestnik 1 – Drużyna 2
Uczestnik 2 – Drużyna 2
Uczestnik 3 – Drużyna 2
Formularz rejestracyjny został wysłany do organizatora – prosimy o cierpliwość. Potwierdzimy mailowo rejestracje w Konkursie
Wystąpiły niezaplanowane błędy prosimy jeszcze raz wypełnić formularz
Scroll to Top